19. Ariel Rally Nečtiny 2022 – nové informace

  • 30 března, 2022

For english see below!

Letošní rally se bude konat na zámku Nečtiny ( cca 30 km západně u Plzně )

Termín: 23. – 26. června 2022

Ubytování : pro honoraci samozřelmě na zámku, jinak možno obytné přívěsy, stany a pro nejskromnější

závěsné sítě.

Program:

jako tradičně ppříjezd ve čtvrtek odpoledne

v pátek jedna trasa, v sobotu druhá, každá s několika zastávkami.

v neděli po snídani odjez domů.

Jídlo je zajištěno na celý den.

Zálohy a závazné rezervace.

Protože ubytovatel chce jmenný seznam ubytovaných účastníků ještě před začátkem akce je tedy nezbytné se závazně včas zaregistrovat.

Zašlete tedy zálohu 500kč/osobu na číslo účtu: 2253929001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte jména všech účastníků za které peníze zasíláte.

Konec registrace je: 30.5.2022

Pro případné dotazy se obracejte na pořadatele:

Luboš Vaníček – 603 473 602

Tomáš Pávek – 602 485 285

zde je odkaz na stránky ubytování: https://www.zameknectiny.cz/

 

This year’s rally will take place at Nečtina Castle (approx. 30 km west of Pilsen)

Date: June 23 – 26, 2022

Accommodation: for honor of course at the castle, otherwise possible caravans, tents and for the most modest suspension nets.

Program:

as is traditional arrival on Thursday afternoon

one route on Friday, another on Saturday, each with several stops.

go home after breakfast on Sunday.

Meals are provided throughout the day.

Deposits and binding reservations.

Because the landlord wants a list of accommodated participants before the event, it is therefore necessary to register in a timely manner.

Therefore, send a deposit of CZK 500 / person to the account number: IBAN: CZ04 5500 0000 0022 5392 9001, SWIFT: RZBCCZPP,  state the names of all participants for whom you are sending money in the message for the recipient.

Registration end is: 30.5.2022

If you have any questions, please contact the organizer:

Luboš Vaníček – 603 473 602

Tomas Pavek – 602 485 285

https://www.zameknectiny.cz/