O klubu

Po mnoha letech rozhovorů typu „chtělo by to“ a „mělo by se“ byl v létě roku 2003 na zahradě restaurace U Urbanů ve Lhotě u Dolních Břežan založen mnou a P. Brábníkem Český Ariel Klub.

Velmi důležitým podnětem pro jeho založení byla naše účast na květnové Ariel Rally italského klubu. Tam jsme byli mnohokrát dotazováni účastníky z celého světa na Český kluba přes to, že i oni věděli, že Štěpař s Hanákem byli jedněmi z nejlepších evropských prodejců a tudíž zde motocyklů bude hodně, museli jsme říkat že klub neexistuje. Po té, co v časopise Motor Journal vyšlo oznámení o vzniku klubu a po zkontaktování nám známých majitelů Arielů, začaly docházet přihlášky. Na poslední víkend v listopadu jsme proto naplánovali 1. setkání ČAK ve Svojanově u Svitav. Po menších peripetiích (zjistilo se, že v okruhu 50 kilometrů jsou 3 Svojanovy) dorazilo celkem 17 z tehdejších 23 členů.

Při krátkém jednání bylo dohodnuto několik základních skutečností:

ČAK nebude nikde jako organizace registrován, nebude členem národních (autoklub) ani evropských (FIVA) sdružení. Jedná se pouze o skupinu osob spojující přízeň ke značce. Není tudíž ani možno, aby klub zajišťoval oficiální dokumenty jako značky, testace apod.

Motocykl Ariel

Motocykl Ariel

Členem klubu může být kdokoliv, kdo o to projeví zájem a kdo je schopen dodržovat základní principy středoevropského chování k ostatním. Nemusí být ani vlastníkem motocyklu Ariel nebo ho může dlouhodobě renovovat a o tuto značku má zájem.

Členové se schází  poslední listopadovou sobotu a poslední březnovou sobotu v restauraci hotelu Česká koruna v Lipnici nad Sázavou. Pořádá se jedna klubová rally ročně v termínu mezi Červencem a Srpnem. Místo schůzky bude členům vždy včas oznámeno. Toto jsou tedy základní body na kterých jsme se shodli. Členský příspěvek je dobrovolný,slouží k úhradě provozu internetových stránek klubu.

Dále jsme se shodli na některých podnětných myšlenkách jako je sbírání materiálů o výrobcích vhodných replik dílů, vzájemném informování o akcích zahraničních Ariel klubů nebo převedení dokumentace, kterou vlastníme do elektronické podoby .

V současné době má klub 91 členů., asi 2/3 členů mají pojízdný motocykl značky Ariel, a téměř všechny jsou předválečné.

Toto je tedy základní kostra fungování ČAK, uvidíme, jak se klubu bude dále dařit.

Tomáš Zikmund, prezident klubu