Statistika certifikátů originality pro Ariely

 

 

 

Jedná se o statistiku ze všech vydaných Certifiátů originality motocyklu (121ks) do konce r. 2018, nezahrnuje stroje, kterým vydán nebyl.

V rámci klubu je mnoho strojů, které tento certifikát nemají a ptoto nejsou zahrnuty do této statistiky.

Za data i jejich práci na certifikátech bych chtěl velmi poděkovat Pánům Pokorným.

 

Milan Veselý