V továrně Ariel 1927

Toto je jedna z fotografií,pořízených v Ariel dílnách v průběhu roku 1927. Ukazuje dílnu, kde se kompletují motory se zásobami karterů a lisem pro montáž ložisek. Lisař má pravděpodobně pracovní přestávku. Na lavici nejblíž k fotoaparátu jsou pryže stupaček, olejové trubky a několik neidentifikovatelných součástí. Na centrálním ponku se vykonávala veškerá činnost. Při tom není jisté, zda montáž motoru vykonávala jedna osoba, či každý muž měl přidělenou specifickou činnost. Komponenty jsou pečlivě vyskládány na pravé straně, což není příliš logické. Logičtější by byl výklad, že motor sestavoval jeden dělník.

Za vyrovnanými kartery se nacházejí vyrovnané válce a před ponkem je vyrovnána řada dalších válců. Nejspíše tam probíhá sestavování ventilového rozvodu.V pravém horním rohu čekají ojnice, až budou namontovány do kliky.

Muž nejblíže fotoaparátu se zabývá rozvodovou stranou karteru, kterou má upnutou ve svěráku, zatímco muž naproti se chystá nasadit řetízek na motor, který je před ním. Další motor čeká na osazení magneta. Další dva chlapíci pozorují fotografa, jak dokončuje svoji práci.

Kolem dalších dvou ponků pracuje nejméně dvanáct mužů obklopených zásobami dílů a úchvatnou řadou 7 dokončených OHV motorů. Na opačné straně pracovních stolů se nachází několik dokončených motorů a motocyklů. Tato fotografie pochází z období 2 roky před tím, než Ariel spustil pásovou výrobní linku, kde každý muž dělal svůj úkon. Nejspíš byl motocykl sestavován na pracovní lavici dvěma muži.

Budova samotná je zajímavá železnými sloupy a ocelovými vazníky, které drží krovy a skleněné zastřešení. To umožňuje pronikání denního světla a vytváří příjemné pracovní prostředí. Většina světel je elektrických, ale stále jsou vidět i plynové lampy. Pod střechou jsou náhony k pohonu strojů řemeny, ale žádné řemeny se tam nenacházejí a přítomnost žebříků spíše poukazuje na jejich probíhající demontáž.

Článek Rogera Gwynna z Cheval de Fer Srpen 2017

Překlad TZ